Možnosti spracovania spotrebnej elektroniky pomocou mechanickej, tepelnej predúpravy a lúhovania

  • Treatment possibilities of consumer electronics by mechanical, thermal pretreatment and leaching

Orác, Dušan; Havlík, Tomáš; Maul, Anja; Berwanger, Mattias

Košice : EQUILIBRIA, s.r.o. (2013)
Beitrag zu einem Tagungsband

In: WASTE - Secondary Raw Materials ; 5th International Conference, 4 - 7 June 2013
Seite(n)/Artikel-Nr.: 208-216

Identifikationsnummern